Organizator:

Blok prezentacji Klastra Przemysłowego EVOLUMA

Podziel się

Evoluma - partner w kooperacji. Łączymy potencjały i rozwijamy sektor przemysłowy. Praktyczni w każdym calu. Niezwykle ambitny blok wystąpień Klastra Przemysłowego

Zapraszamy na niezwykle bogaty w treści merytoryczne blok prezentacji Klastra Przemysłowego EVOLUMA!

Kiedy? 6 czerwca 2024 r., godzina 10.30 – 12.00

Poznaj naszych prelegentów:

ADAM AUGUSTYNIAK - Prezes Zarządu NNT

PMP, absolwent Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz programu Management ICAN Institute. Zdobywał doświadczenie jako konsultant w trójmiejskich firmach doradczych działających dla klientów przemysłowych i rządowych w obszarach takich jak: marketing (głównie B2B), strategia, procesy restrukturyzacyjne, procesy inwestycyjne, organizacja i zarządzanie. Przez wiele lat pracował w środowisku korporacyjnym, m.in. w obszarze zarządzania systemami, marketingu i handlu. Specjalista i auditor ISO.

Współzałożyciel, a obecnie Prezes Zarządu NNT, firmy, która łącząc potencjał naukowy z podejściem biznesowym, rozwija i wdraża do praktyki przemysłowej technologie z zakresu diagnostyki elementów i konstrukcji stalowych. NNT prowadzi działalność B+R, zarówno w oparciu o zasoby własne, komercyjne, a także środki unijne.

Temat wystąpienia: Diagnostyka nieniszcząca stali – narzędzie dla poprawy jakości, bezpieczeństwa i efektywności

 

Marek Jarosz - CEO PLMEXPERT Sp. z o.o. 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. 
Doświadczony ekspert i wizjoner z ponad 20-letnim stażem w branży IT. 
Specjalista w dziedzinie cyfryzacji zakładów produkcyjnych i optymalizacji procesów biznesowych. 
Pasjonat tworzenia innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które odpowiadają na unikatowe potrzeby przedsiębiorstw. 
Autor wielu udanych projektów i wdrożeń systemów DMS/PDM/PLM/CPQ, które przynoszą wymierne korzyści firmom. 

Temat wystąpienia:  Zarządzanie dokumentacją, produktami i procesami dla efektywności i zrównoważonego rozwoju​ 

 

Łukasz Ogrodowczyk - Starszy specjalista techniczny ds. CAD / CAM w SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O.

„Jestem doświadczonym Inżynierem oprogramowania CAM z ponad 7-letnim stażem w branży. Specjalizuję się w pracy z różnorodnymi systemami CAD/CAM, co pozwala mi dostosowywać oprogramowanie do specyficznych potrzeb rozwojowych i specjalizacji naszych klientów. Z pasją śledzę ewolucję rynku w kontekście Przemysłu 4.0, wspierając klientów w procesach wdrażania nowych technologii, automatyzacji oraz rosnącej robotyzacji, szczególnie w obszarze maszyn CNC. Moje doświadczenie i zaangażowanie w ciągłe doskonalenie umiejętności są kluczowe dla sukcesu i satysfakcji klientów, z którymi współpracuję.”

Temat wystąpienia: Jak praca w cyfrowym środowisku oprogramowania DELMIA wykorzystującym wirtualne bliźniaki pozwala na usprawnienie, automatyzację i walidacje procesów produkcyjnych?

 

Piotr Kryjom - Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Administracji i Biznesu Uniwersytetu w Tampere w Finlandii, ekspert z zakresu funduszy Unii Europejskiej i programów wsparcia przedsiębiorczości Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Mazowieckiej Jednostki Projektów Unijnych, uczestnik misji eksperckich w ramach Programu Partnerstwa Wschodniego na Ukrainę i do Tadżykistanu, specjalista w zakresie wsparcia przedsiębiorstw, funduszy seed capital, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, prac b+r przedsiębiorstw oraz internacjonalizacji. Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje na rozwoju klastrów przemysłowych oraz optymalizacji łańcuchów wartości. Od ponad 20 lat zawodowo związany z sektorem publicznym, wieloletni pracownik urzędów centralnych oraz agencji rządowych odpowiadających za wydatkowanie środków UE, w których zajmował się przygotowaniem warunków udzielania wsparcia przedsiębiorcom. Ekspert dużych firm doradczych w zakresie przygotowania projektów wspierających rozwój specjalnych stref ekonomicznych oraz eksport polskich przedsiębiorstw. Obecnie kieruje pracami Think tanku FPPP w zakresie realizacji projektów badawczych dotyczących kompetencji i zawodów przyszłości, zarządzania talentami, cyfryzacji łańcuchów wartości, luki cyfrowej, zagrożeń związanych z wdrażaniem technologii cyfrowych oraz rozwojem narzędzi diagnostyczno-analitycznych: benchmarking, foresight oraz mapowania technologicznego. Manager programu inkubacji start-upów w ramach projektu Wschodni Akcelerator Biznesu 2.

Temat wystąpienia: Jak skutecznie promować potencjał technologiczny przedsiębiorstw sektora obróbki metali? – narzędzia wspierające budowę profesjonalnego wizerunku branży

Współpraca w ramach platformy  zleceń kooperacyjnych - eRFQ

 

Janusz Poulakowski - Dyrektor Operacyjny, Evoluma Klaster Przemysłowy 

Absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale PR Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  Dyrektor operacyjny Klastra Przemysłowego EVOLUMA – Krajowego  Klastera Kluczowego.

Posiada bogate (ponad 20 lat) doświadczenie w internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw  na stanowiskach kierowniczych w sektorze prywatnym oraz instytucjach otoczenia biznesu.

Ekspert w zakresie pozyskiwania funduszy  i zarządzania projektami z zakresu rozwoju  kapitału  ludzkiego, internacjonalizacji i  usług proinnowacyjnych dla biznesu.

Koordynacja aktywności marketingowo – promocyjnej oraz działań w  zakresie transformacji technologicznej, cyfrowej w ramach klastra.

Temat wystąpienia: Jak skutecznie promować potencjał technologiczny przedsiębiorstw sektora obróbki metali? – narzędzia wspierające budowę profesjonalnego wizerunku branży

Współpraca w ramach platformy  zleceń kooperacyjnych - eRFQ

Bilety Lista wystawców