Organizator:

DIALOG I SYNERGIA DROGĄ DO SUKCESU - SUBCONTRACTING 2019

24.04.2019 12:00:00

Podziel się

W dniach od 4 do 7 czerwca 2019 roku w pawilonie 7 odbędzie się ósma edycja Targów Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING. Jest to wydarzenie dla podwykonawców przemysłowych z kraju i zagranicy. Ich rolą jest pokazanie potencjału firm działających w przemyśle oraz łączenie zleceniodawców i wykonawców z różnych sektorów gospodarczych. Najważniejsze obszary tematyczne to przetwórstwo: metali, tworzyw sztucznych, gumy, kompozytów, drewna, jak również elektronika, elektrotechnika oraz usługi dla przemysłu.

Narastająca złożoność otoczenia powoduje, że do utrzymania stałej przewagi konkurencyjnej (szczególnie w MSP) nie wystarczają zasoby wewnętrzne. Dlatego coraz bardziej istotne staje się współdziałanie w ramach szeroko rozumianej sieci biznesowej, co daje właśnie udział w Targach Kooperacji Przemysłowej Subcontracting (4-7.06.2019, Poznań). Dialog, wspólne cele i kooperacja są drogą do sukcesu. Kooperacja pozwala uzyskać dostęp m.in. do informacji, zasobów, rynku, technologii i w konsekwencji przyczynia się do ograniczenia lub rozłożenia ryzyka, outsourcingu części łańcucha tworzenia wartości, skrócenia czasu wprowadzenia towarów (usług) na rynek, zwiększenia wykorzystania zasobów, pozyskania umiejętności czy wiedzy.

- Przed nami ósma edycja targów Subcontracting, które pokazują, jak ważne w biznesie jest współdziałanie, a nie rywalizacja. Targi z edycji na edycję odnotowują widoczne wzrosty, zarówno pod kątem zainteresowania zwiedzających, jak i zaangażowania samych wystawców, czego odzwierciedleniem jest coraz większa ekspozycja i oferta usług. Zainteresowanie to przekłada się także na współpracę z partnerami merytorycznymi, której owocem są ciekawe panele dyskusyjne i prezentacje – mówi Zofia Strzyż, dyrektor targów Kooperacji Przemysłowej Subcontracting.

Atutem targów Subcontracting jest ich organizacja razem z największymi w Europie Środkowo-Wschodniej targami przemysłowymi ITM Polska, a wraz z nimi Modernlog, 3D Solutions i Salonem Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle, co wspólnie tworzy blok poznańskich targów przemysłowych. Patronat honorowy nad tegorocznym wydarzeniem objęła Polska Agencja Inwestycji i Handlu, a partnerami są: Klaster Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy, Enterprise Europe Network oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Biznesowe rendez-vous

Kluczowym elementem targów Subcontracting są międzynarodowe dwudniowe spotkania kooperacyjne Subcontracting Meetings. Ta wyjątkowa i wygodna formuła pozwala na budowanie trwałych relacji między oferentami usług podwykonawczych oraz potencjalnymi zleceniodawcami. Niewątpliwą zaletą tej formy matchmakingu jest możliwość wcześniejszego poznania profili oferentów i umówienia się na konkretne spotkania przed targami za pomocą specjalnego panelu internetowego https://subcontracting-meetings-2019.b2match.io/. 30-minutowe osobiste spotkania odbywają się drugiego i trzeciego dnia trwania targów, czyli 5 i 6 czerwca 2019 r. Spotkania kooperacyjne to sprawdzona, skuteczna metoda nawiązywania perspektywicznych kontaktów kupiec-oferent. Z roku na rok wzrasta ilość zadowolonych uczestników. W minionej edycji odbyło się 287 spotkań, w których wzięło udział 100 oferentów usług podwykonawczych i potencjalnych zleceniodawców z 12 krajów. Oprócz polskich przedsiębiorców w rozmowach partycypowali przedstawiciele firm z Belgii, Czech, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch. Warto również podkreślić, że wydarzenie znalazło się w gronie siedmiu wyróżnionych imprez organizowanych przy wsparciu Enterprise Europe Network.

Efektywnie dla przemysłu

Klaster Obróbki Metali – Krajowy Klaster Kluczowy – jako partner merytoryczny SUBCONTRACTING, mocno akcentuje swoją obecność podczas tegorocznej edycji targów. Współpraca w ramach klastra umożliwia łączenie potencjałów, wymianę doświadczeń, generowanie synergii oraz wzmacnia przewagę konkurencyjną. Wszystkie uczestniczące w targach firmy członkowskie stworzą wspólną ekspozycję, w ramach której zademonstrują swoje najnowsze produkty i innowacyjne rozwiązania technologiczne.

- Udział w  targach Subcontracting  jest stałym wydarzeniem w kalendarzu wystawienniczym Klastra Obróbki Metali. W tegorocznej edycji  planujemy  zaprezentować się  w kolektywnym wystąpieniu 15 firm członkowskich  klastra z ofertą usług podwykonawczych w zakresie obróbki metali, ale także:  rozwiązań z dziedziny cyfryzacji procesów i optymalizacji produkcji, elektromobilności i jej zastosowań w przemyśle, wytwarzania addytywnego, maszyn szkoleniowo – treningowych dla operatorów CNC  z innowacyjnymi programami szkoleń kadr – podkreśla Janusz Poulakowski, dyrektor biura KOM. – Dodatkowo we współpracy z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną przygotowywane jest  wystąpienie firm przemysłowych działających na terenie strefy – ok. 6 podmiotów. Deklarujemy także  udział w spotkaniach B2B towarzyszących targom, to duża wartość dodana wystąpienia i możliwość pozyskania nowych partnerów handlowych – dodaje Poulakowski.

Klaster Obróbki Metali, poza ekspozycją, zapowiedział swój udział w strefie Smart Factory, w ramach której przygotowane zostaną wystąpienia poruszające tematykę praktycznego wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0 (w tym robotyzacji i automatyzacji), a także kluczowych kompetencji w osiąganiu sukcesu w szybko zmieniającym się środowisku przemysłowym.

Budowanie przewagi konkurencyjnej

Targi SUBCONTRACTING przyciągają liderów branży, wydarzenie z roku na rok rośnie w siłę i jest coraz bardziej znaczącą marką wśród przedsięwzięć targowych. O tym, że warto się tu pojawić, wiedzą uczestnicy z poprzednich edycji:

„Internet nie zawsze w stu procentach przedstawia, co dany kooperant chce nam zaproponować. Czasami są to przekłamania, a czasami niedomówienia. Subcontracting daje nam możliwość spotkania się twarzą w twarz z daną firmą, przedyskutowania kwestii, które nas interesują i zapoznanie się z ludźmi” - Joanna Aleksandrowicz, Ruuki Polska

„Takie miejsce jak to jest okazją do wyjścia poza swoją strefę komfortu i znalezienia nowych kontaktów biznesowych” - Piotr Trysła, Blachy Pruszyński

„Na targach Subcontracting możemy zapoznać się z tym, czym tak naprawdę jest Przemysł 4.0, dotknąć tego, zobaczyć co oferenci oferują w tym zakresie, i w którym kierunku zmierza dziś przemysł” - Ariel Grabarski, Volkswagen Poznań.

Targi Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING, 4-7 czerwca 2019, Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon 7