Organizator:

Reprezentacja Subcontracting na 8 Kongresie Klastrów Polskich

Podziel się

Kongres przybliżył tematykę rozwoju regionalnego wspieranego przez klastry szerokiemu gronu odbiorców. W tym roku jego tematyka skupiła się wokół Europejskiego Zielonego Ładu i roli klastrów we wspieraniu zielonej transformacji.

Klastry budują nie tylko innowacyjność przedsiębiorstw, regionów, ale też zostały uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające Europejski Zielony Ład w małych i średnich przedsiębiorstwach UE oraz pełnią ważną rolę we wspieraniu cyfryzacji europejskiej gospodarki i wzmocnieniu jej odporności.

Aktualnie do kolejnej perspektywy przygotowują się równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie, w tym Polska, oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia z uwzględnieniem priorytetów KE.

W agendzie kongresu znalazło się wiele debat na temat zielonej transformacji, finansowaniu innowacji, badań i rozwoju, a także kierunku rozwoju dygitalizacji i przemysłu 4.0. Wśród prelegentów można było spotkać zarówno przedstawicieli klastrów, jak i światowego biznesu. Z naszej strony w wydarzeniu wzięli udział Barbara Kamińska, Zastępca Dyrektora i Specjalista ds. kontaktu ze zwiedzającymi oraz Robert Męcina, Dyrektor Targów Subcontracting.