Organizator:

Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy” - siła regionu, siła biznesu

Podziel się

Razem możemy więcej! Właśnie na tym polega moc naszego kolejnego partnera merytorycznego.

 Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy”

Impulsem powstania LKM było uczestnictwo Lubuskiej Organizacji Pracodawców – skupiającej ponad 200 przedsiębiorstw województwa lubuskiego – w ogólnoeuropejskim projekcie „ClusterNet”.

Projekt ten obejmował ideę innowacyjnej formy promocji przedsiębiorstw jaką stanowią klastry.

W sierpniu 2007 pod patronatem LOP, z inicjatywy 14 przedsiębiorstw metalowych z północnej części województwa lubuskiego grupa przedsiębiorstw metalowych zawiązała stowarzyszenie pod nazwą Lubuski Klaster Metalowy z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Idea klasteringu

Czym jest właściwie klaster? Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i powiązanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurencyjnych miedzy sobą, ale także współpracujących. Cechy wyróżniające klaster:

 • koncentracja geograficzna – masa krytyczna
 • wzajemna konkurencja, ale jednocześnie kooperacja
 • wykwalifikowana siła robocza
 • wysoki stopień specjalizacji
 • dziedzina sztandarowa dla regionu – zagłębia tradycji, marka
 • międzynarodowa konkurencyjność
 • kapitał społeczny

Kompetencje

 • Organizacja systemu zbiorowych zakupów materiałów i komponentów do produkcji.
 • Organizacja systemu transakcyjnego dla zakupów i sprzedaży zdolności produkcyjnych.
 • Organizacja systemu naboru i szkolenia pracowników w zawodach i specjalnościach potrzebnych dla stowarzyszonych podmiotów gospodarczych i prowadzenie działań szkoleniowych.
 • Prowadzenie analiz i wskazanie opracowań pomocnych dla zwiększenia konkurencyjności, innowacyjności produktowej i procesowej, rozwoju kapitału ludzkiego, pozyskiwania środków na rozwój, rozwoju rynków zbytu.
 • Doradztwo i konsulting.
 • Realizacja różnych form promocji informacji.
 • Wspólne pozyskiwanie funduszy na działalność statutową.

Korzyści z inicjatywy klastrowej

Przedsiębiorstwa, które zdecydowały się na wspólne działanie w ramach Lubuskiego Klastra Metalowego mogą uzyskać dodatkowe (w porównaniu z działaniem indywidualnym) korzyści, zwłaszcza w następujących obszarach:

 • Rozwój kapitału ludzkiego
 • Analiza trendów rynkowych i technologicznych
 • Pozyskiwanie środków finansowych
 • Wprowadzanie nowych technologii
 • Innowacyjność produktowa i procesowa
 • Pozyskiwanie nowych dostawców, odbiorców i kooperantów
 • Prezentowanie szerokiej oferty
 • Kooperacja wewnątrz grupy

Korzyścią dodatkową o charakterze ogólnym jest uczestniczenie w promocji i integracji Regionu.

Chcesz poznać bliżej zasady działalności  Stowarzyszenie „Lubuski Klaster Metalowy”?

Zapraszamy na Targi Subcontracting. Jedno wydarzenie, a tak wiele możliwości! 

Bilety Program wydarzeń