Organizator:

Warto być na targach Subcontracting!

Podziel się

Subcontracting 2023 odpowiadają na oczekiwania przedstawicieli branży. Przestrzeń ekspozycyjna trzeciego dnia targów tętniła życiem, a program wydarzeń zapewnił uczestnikom ogromną dawkę praktycznej wiedzy i możliwości networkingu.

Czwartek był niezwykle aktywnym dniem na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Kontynuowane były wydarzenia rozpoczęte  dzień wcześniej, czyli cykl wystąpień w ramach SUBCONTRACTING-JA TO KUPUJĘ! Na scenie Trendy dla Przemysłu w pawilonie 5A swoją prelekcję pt. "Funkcja zakupowa jako inicjator bądź aktywator innowacyjności przedsiębiorstwa" wygłosiła Diana Najtkowska-Sapryk z ProcureMe. Poruszone zostały m.in. zagadnienia: rola funkcji zakupowej w firmie a dostarczane wartości, zakupy jako łącznik świata wewnętrznego i zewnętrznego oraz narzędzia, które inicjują innowacyjność w firmie. Wystąpienie prelegentki stanowi solidną podstawę do budowania strategicznego spojrzenia na funkcję zakupową i poznania genezy obecnych wyzwań w obszarze zakupów, która pozwoli na lepsze zrozumienie oczekiwań biznesu i trendów w zakupach, zbudować większą dojrzałość zakupową i świadomość pełnionej roli zakupowej w firmie.

W tej samej przestrzeni miała miejsce prelekcja, przygotowana przez specjalistów: Andrzeja Kulbińskiego oraz Beatę Gałuszkę, reprezentujących międzynarodowego dostawcę systemów zakupowych - firmę PROEBIZ. Spotkanie pt. "Innowacyjne podejście do negocjacji kontraktacyjnych w firmach przemysłowych" było przewidziane dla osób zajmujących się zakupami i negocjacjami w firmach, jego głównym celem była próba odpowiedzi na pytanie: Czy negocjacje elektroniczne mają zastosowanie w firmach przemysłowych, są standardem czy nowością? Przedstawione zostały trendy, typy, różne techniki, ciekawe przykłady z Polski i innych rynków.

 

Sporym zainteresowaniem cieszyły się także prezentacje pt. "Strefa Technologii" w wykonaniu firm członkowskich Klastra Obróbki Metali-Krajowego Klastra Kluczowego. Marek Karabowicz z Neotech, Błażej Wojtyła z SOLIDEXPERT, Marek Szkiłądź i Marcin Halicki reprezentujący JAZON oraz Paweł Kowacki z MTI przybliżyli słuchaczom takie tematy, jak: Wyzwania konstruktorów w aspekcie zmian technologii branży metalowej, Cyfrowy bliźniak w procesie budowania aplikacji zrobotyzowanych, Wzrost produktywności poprzez automatyzację i robotyzację procesów czy Systemy wspomagania produkcji w automatach wzdłużnych Hanwha.

 

Z kolei na Scenie Industry Next w paw. 5 ponownie zagościli eksperci z MPM Productivity Management: Zbigniew Sobkiewicz poruszył temat "Zerwane łańcuchy dostaw – czarny łabędź czy zakłócenia do przewidzenia?”, Tomasz Sokołowski w wystąpieniu uwzględnił obszar DDMRP - jako nowa metoda planowania produkcji i zaopatrzenia materiałowego, a Aleksander Okraska skupił się na rozwiązywaniu problemów związanych z kosztami – wyceny swojej oferty jako dostawca/subcontractor oraz wyceny /oceny ryzyk jako zlecający.

 

Trzeci dzień targowy to także druga część giełdy kooperacyjnej SUBCONTRACTING MEETINGS. Kupcy i poddostawcy obróbki metali prowadzili rozmowy biznesowe i budowali międzynarodowe relacje. Dzisiejsza tura spotkań B2B na żywo (44 spotkania) podczas SUBCONTRACTING Targi Kooperacji Przemysłowej i ITM INDUSTRY EUROPE to nie koniec zaplanowanych działań matchmakingowych. Kolejna seria spotkań, tym razem on-line, odbędzie się w przyszłym tygodniu, w dniach 5-10.06.2023. Wydarzenie odbywa się pod patronatem European Enterprise Network, a wygodny dostęp do harmonogramu i spotkań online jest zapewniony dzięki platformie b2match. 

 

Blok najważniejszych targów przemysłowych ITM Industry Europe, Subcontracting, Modernlog i Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle to wydarzenie skupiające całą branżę innowacji i rozwiązań skupionych wokół idei Industry 4.0. To czas premier rynkowych, nowości technologicznych, zdobywania nowych kontaktów biznesowych i kontraktów warunkujących dynamiczny rozwój.

Już tylko jeden dzień pozostał, aby sprawdzić, co do zaoferowania mają wystawcy i organizatorzy wydarzeń specjalnych! W piątek, 2 czerwca 2023 zapraszamy w godzinach od 9.00 do 15.00. Do zobaczenia!