Organizator:

PATRONAT HONOROWY POLSKIEJ AGENCJI INWESTYCJI I HANDLU

11.03.2020 12:00:00

Podziel się

Nad tegoroczną edycją Targów Kooperacji Przemysłowej SUBCONTRACTING, patronat honorowy objęła PAIH

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. (dawniej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. - PAIiIZ), jako instytucja publiczna odpowiedzialna za promocję gospodarczą Polski na rynku międzynarodowym, obejmuje swoim patronatem szereg imprez organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Do imprez, nad którymi Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. obejmuje patronat, należą przede wszystkim konferencje, seminaria, szkolenia i targi inwestycyjne, skierowane do potencjalnych inwestorów, środowisk gospodarczych, a także instytucji odpowiedzialnych za promocję Polski. Aby w pełni realizować swoją misję i przyczyniać się do wzrostu eksportu polskich towarów i usług, Agencja udziela również patronatu organizatorom targów i seminariów, których głównymi odbiorcami są polscy eksporterzy lub firmy z zagranicy zainteresowane importem polskich produktów.

Do grona wydarzeń objętych partonatem dołączyły w tym tygodniu Targi Kooperacji Przemysłowej Subcontracting 2020!

ODWIEDŹ STRONĘ PAIH