Organizator:

Rekomendacja OIG w związku z drastycznym wzrostem cen energii oraz usług i materiałów

Podziel się

Przeczytaj rekomendację Odlewniczej Izby Gospodarczej.

Po ogromnych podwyżkach cen surowców od początku bieżącego roku, z którymi mierzą się polskie przedsiębiorstwa, ostatnie miesiące przynoszą kolejne, drastyczne wzrosty cen wszystkich czynników produkcji o niespotykanej dotąd dynamice:
• energii (energia elektryczna, gaz, paliwa, koks),
• surowców i materiałów produkcyjnych (złomy, surówki, żelazostopy, żywice, nawęglacze, materiały
zawierające krzem, sferoidyzatory, śruty),
• materiałów pomocniczych (farby, materiały ogniotrwałe, folie, opakowania, skrzynie, palety i inne),
• transportu,
• kosztów utrzymania ruchu (części zamienne, taśmy gumowe, osprzęt elektryczny, usługi serwisowe),
• kosztów pracowniczych i pochodnych,
• opłat środowiskowych (opłaty za odpady i ich utylizację),
• narzędzi do obróbki,
• i wielu innych.


Dostawcy odlewni już informują o kolejnych, bardzo znaczących podwyżkach, dwu a nawet trzy cyfrowych,
wprowadzanych od początku roku 2022 oraz o ich niestabilności powodującej szybkie zmiany cen w krótkich okresach. Informują również o brakach w zaopatrzeniu, co powoduje oferowanie materiałów po cenie dnia.
W związku z tym Odlewnicza Izba Gospodarcza rekomenduje, aby firmy indywidualnie kalkulowały dodatkowe koszty wynikające ze wzrostu wyżej wymienionych elementów kosztowych nie tylko w odniesieniu do wskaźnika materiałowego MTZ w którym proporcje złomu i surówki nie odpowiadają rzeczywistym składom i kosztom różnych gatunków żeliwa oraz energetycznego ETZ, ale również do podnoszenia ceny bazowej odlewów, aby uwzględnić wzrost pozostałych kosztów. Biorąc pod uwagę duże skale i częstotliwość zmian cen wyżej wymienionych elementów kosztotwórczych, Izba rekomenduje również by nie wiązać się ofertami z cenami o długim terminie obowiązywania.

Aby ułatwić te działania, Odlewnicza Izba Gospodarcza, na swojej stronie internetowej www.oig.com.pl rozpocznie w najbliższym czasie publikację cen materiałów innych niż standardowego złomu i surówki stosowanych w odlewnictwie. Będą to: koks, bentonit, żywica, żelazokrzem, żelazomangan, magnez, miedź, aluminium. Przypominamy, że na stronie internetowej Izby można skonsultować ewolucję wskaźnika materiałowego MTZ (średnie ceny złomu oraz surówki) oraz wskaźnika energetycznego ETZ. Izba rekomenduje również oraz apeluje do klientów polskich odlewni o partnerskie renegocjacje umów dostaw
zawartych w przeszłości, których ówczesne warunki nie przystają do aktualnej rzeczywistości ekonomicznej. 

Źródło: https://www.oig.com.pl/